VAJCIA M/30KS

VAJCIA M/30KS

VAJCIA M/30KS

Import kód: 100254

Dostupnosť: Skladom

Popis produktu
Vlastnosti
Starostlivo zbierané, Zbierané denne pre zaručenie čerstvosti

Čerstvé vajcia, trieda A.

Ďalšie informácie
Hmotnostná trieda M (≥ 53 g < 63 g).
Spôsob chovu nosníc: 3 - Vajcia z klietkového chovu.
Kód triediarne / baliarne: SK - VK 6 - 1.

Vysvetlenie kódu výrobcu na vajci: X-YY-ZZZZZZZ. X - spôsob chovu (0 - Ekologické poľnohospodárstvo, 1 - Vajcia z chovu na voľnom výbehu, 2 - Vajcia z podstielkového chovu, 3 - Vajcia z klietkového chovu), YY - kód krajiny pôvodu, ZZZZZZZ - Identifikačné číslo výrobcu.

Skladovanie a použitie
Skladovanie
Vystavujte do: viď vrchná strana balenia.
Minimálna trvanlivosť do: viď vrchná strana balenia. Pri preprave, skladovaní a predaji skladovať pri nekolísavej teplote. Odporúčanie pre spotrebiteľov: po zakúpení skladujte v chlade.

Prihlásenie